Välkommen till den ideella föreningen

Miniatyrstadens vänner r.f.

i Mariehamn på Åland som driver

MARIEHAMNSMUSEET MED MODELLSTADEN

Ålandsvägen 42 (i våningsplanet under Mathis-Hallen)

Mariehamnsmuseets öppettider:

Tisdag-söndag kl. 12.00–15.00 utom midsommarhelgen under perioden 14 juni - 15 augusti 2024

Varje lördag kl. 14.00-16.00 samt vid gästande utställningar eventuellt vardagskvällar under andra tider på året.

Det är också möjligt att beställa visning för grupper enligt överenskommelse.
Fri entré. Tillgängligt för rörelsehindrade.
För bokning av visningar och eventuella frågor, kontakta föreningens ordförande Guy Schåman, tel. +358 (0)18 21909 eller Ralph E. Sjöholm, tel. +358 (0)400-723808 i gruppen Nybyggarne vid Mariehamns pensionärsförening. Det går också bra att sända meddelande via Facebooksidan ”Mariehamnsmuseet med Modellstaden” eller sms till projektledaren för Miniatyrstadens vänner r.f. på tel. 040-1545008.

Bakgrund
   Mariehamnsmuseets målsättning är att bidra till att öka lokalbefolkningens och långväga besökares intresse för Mariehamn och dess historia. Mariehamnarna blev medvetna om värdet av sina byggnadsskatter när 60-talets omfattande rivningar kulminerade 1975 i Societetshusets rasering för att ge plats åt självstyrelsens parlament och ämbetsverk. Museets huvudattraktion är en miniatyrmodell av Mariehamn på 1920-talet.
   I december 1987 påbörjade en grupp pensionärer i Mariehamn arbetet med att åskådliggöra hur staden mellan sin Västra och Östra hamn hade sett ut på 1920-talet. Under mer än trettio år har gruppen Nybyggarne, verksam inom ramen för Mariehamns Pensionärsförening r.f.,  byggt upp en miniatyrmodell av bebyggelsen från den tiden. Mer än 600 byggnader har byggts i en skala där 1 m motsvaras av 1 cm. Husens många detaljer, stadens och gårdarnas planteringar, inplacerade människor, djur, fartyg och bilar gör stadsmodellen levande och unik.
Arbetet med att komplettera modellen fortgår. År 2014 donerades stadsmodellen till privat ägo och exponeras i sin nuvarande form i ett för ändamålet specialinrett ca 500 m2 stort utrymme på Ålandsvägen 42 i centrala Mariehamn. Modellen som omfattar 11 stora vitriner invigdes 5 juni 2015.
   År 2018 aktiverades och registrerades föreningen Miniatyrstadens vänner r.f., med syfte att främja historisk byggnadskultur i Mariehamn genom att bevara och utveckla Miniatyrstaden i Mariehamnsmuseet.

Tidigare verksamhet
   Alltsedan Mariehamnsmuseet öppnades i det nya utrymmet har ett ambitiöst program genomförts med ideella krafter och museet har hållits öppet för besökare dagligen sommartid, samt enligt överenskommelse under andra tider av året. 2016 visades en stor utställning om stadsplanens fader, länsarkitekten G.T. Chiewitz. Följande år visades en utställning om Hilda Sjöblom-Hongell, byggmästaren som i stort sett ritade det första Mariehamn. Temautställning år 2018 var Trädgården – en del av Mariehamns historia, och under år 2019 var fokus på Badhusepoken för 130 år sedan.
   2020 års sommarutställning visade konstverk med Mariehamnsmotiv från stadens födelse år 1861 till och med andra världskrigets slut, och sommarutställningen 2021 behandlade Mariehamns 130-årsjubilerande esplanadanläggning. Ålands självstyrelses jubileumsår 2022 uppmärksammades med sommarutställningen "Hur såg livet ut i Mariehamn för 100 år sedan?" och stadens framgångsrika arbete med sina grönområden uppmärksammades 2023 med utställningen "Stadens gröna rum - igår, idag och imorgon". Tall Ships Race-året 2024 ägnas sommarutställningen åt sjöfarare och kaptenshus i Mariehamn under de stora segelfartygens tid. Den visar också ett antal äldre och nyare flaskskepp. 

   Utställningarna har producerats huvudsakligen med ideella krafter, och har presenterats i flera offentliga föredrag, kompletterade med tematiska stadsvandringar. Verksamheten möjliggörs med hjälp av medel från Ålands kulturdelegation och Svenska kulturfonden samt evenmangsbidrag från Mariehamns stads kulturförvaltning.