Esplanaden i höstljus 2023

24 September 2023 kl. 18.30–19.45

Ett närmast magiskt sken skapas och man kan bokstavligen gå in i en tunnel av ljus. Muntliga presentationer och kulturprogram utlovas under esplanadpromenaden, som det är gatis att deltaga i. Ingen förhandsanmälan krävs. Foto: Mirjam Lukola