Mariehamnsmuseets aktiviteter och öppethållning hösten 2023

01.09.2023 kl. 12:31
Ett stort tack till sommarens frivilliga museivakter 2023! Som alltid är alla intresserade välkomna att anmäla sig för vaktturer under den kommande säsongen i Mariehamnsmuseet med modellstaden.

Under den gångna sommaren har Nybyggarnes modellstad besetts och beundrats av omkring 1 500 besökare från när och fjärran. Speciellt turister från riket har funnit sin väg till Mariehamnsmuseet med modellstaden, delvis som resultat av ett reportage i finsk TV som gjordes i början av sommaren.

Även under hösten kommer fler besökare att tas emot i museet, dels under ordinarie öppethållningstider lördagar kl. 14-16 och dels mot beställning för grupper. En intressant grupp som har önskat få besöka modellstaden i september är Svenska byggnadsvårdssällskapet, som planerat besöka Mariehamn veckoslutet 15-17 september.

För alla som är intresserade av Mariehamns historia och stadsbilden idag bjuder september månad på två spännande händelser. "Esplanaden i höstljus ” söndag 24 september, med start kl. 18.30 från S:t Görans kyrka, uppmärksammar även i år det vackra ljusfenomen i anslutning till höstdagjämningen, som kan iakttas då solen går ner i den av lindarna formade lövverkstunneln. I föreläsningsserien om stadens historia och förhistoria gästas Mariehamnsmuseet med modellstaden av Kenneth Gustafsson lördag 30 september respektive Dan Nordman lördag 11 november kl. 14 - 16.

Inträdet är alltid gratis till Mariehamnsmuseet, som är tillgängligt för rörelsehindrade. Mera och aktuell information om Miniatyrstadens vänners olika aktiviteter hittar man dels på föreningens egen hemsida www.mariehamnsmuseet.hembygd.fi och dels på facebook-sidan.