Miniatyrstadens vänner r.f. har hållit årsmöte 2023

21.03.2023 kl. 16:07
Ett stort tack för ett konstruktivt årsmöte riktas till såväl avgående ordförande och styrelseledamot som alla mötesdeltagarna!

Till ny ordförande för Miniatyrstadens vänner r.f. valdes Guy Schåman. Avgående föreningsordförande Gunda Åbonde-Wickström fortsätter att bistå föreningen med sin sakkunskap i egenskap av styrelseledamot. Till övriga styrelseledamöter valdes Philippe Chanfreau, Tom Eckerman, Dennis Eriksson och Gun Styrström.