Nybyggarne efterlyser äldre bilder från Lilla Holmen!

05.01.2023 kl. 13:04


   MPF-sektionen Nybyggarne håller det nya årets första träff onsdagen den 11 januari i Mariehamnsmuseet med modellstaden, och välkomnar alla intresserade på en kopp kaffe kl 14. Under den gångna hösten har gruppen förberett en ny vitrin som ska visa hur Lilla Holmen såg ut på 1920-talet, ett arbete som ska fortgå under vårens sammankomster i Mariehamnsmuseet andra och fjärde onsdagen varje månad. Den som känner till eller har i sin ägo bildmaterial med motiv från Lilla Holmen under tidigare epoker är hjärtligt välkommen att ta kontakt med MPF-sektionen Nybyggarne och/eller Guy Schåman, som även är viceordförande i föreningen Miniatyrstadens vänner r.f.